FANDOM


Kim Peek

Kim Peek - najsłynniejszy sawant na świecie (1951-2009).

Zespół sawanta (sawantyzm, potocznie uczony głupiec) - choroba umysłowa cechująca się wysokim geniuszem w niektórych dziedzinach przy olbrzymich trudnościach w nawiązywaniu kontaktem ze światem. Zespół sawanta zazwyczaj pojawia się u co dziesiątej osoby chorej na autyzm, jednakże nie zawsze sawantyzm łączy się z autyzmem.

Zespół sawanta o wiele częściej atakuje mężczyzn. IQ chorego szacuje się na 45-70 IQ, jednakże w niektórych przypadkach wynosi powyżej 114.

Bardzo często Zespół sawanta łączy się z Zespołem Aspergena.

Pierwsze badania nad tą chorobą nastąpiły w 1789 roku przez Benjamina Rusha, jednakże więcej informacji o tym rodzaju autyzmu odkrył John Langdon-Down (odkrywca Zespołu Downa).

Do dnia dzisiejszego opisano około 100 przypadków sawantyzmu. Pierwszy opisany przypadek tej choroby powstał w 1789 roku przez Benjamina Rusha, który opisał zdolności Thomasa Fullera (z wielkim trudem liczył, jednakże potrafił bez błędu podać ilość sekund, które przeżył). Najsłynniejszym sawantem jest Kim Peek. Mimo ogólnych zaburzeń rozwoju znał na pamięć 12 000 książek. Czytał dwie strony na raz, jedną jednym okiem, a drugą drugim i zapamiętywał wszystko. Potrafił wymienić nazwy wszystkich miast, autostrad przechodzących przez każde amerykańskie miasto, miasteczko i okręg – a także wszystkie numery kierunkowe, kody pocztowe oraz przypisane do nich sieci telekomunikacyjne i telewizyjne. Znał historię każdego kraju, każdego władcy, jego daty panowania, małżonka i historię. Na podstawie podanej daty urodzenia, w ciągu kilku sekund obliczał dzień tygodnia, w którym dana osoba skończy 65 lat. Rozpoznawał ze słuchu większość utworów muzycznych, podając jednocześnie datę i miejsce ich powstania oraz datę urodzenia i śmierci kompozytora.