FANDOM


Trójki pitagorejskie są naturalnymi liczbami, które spełniają warunek twierdzenia Pitagorasa. Po raz pierwszy tego typu liczby pojawiły się już 1 500 r. p.n.e., które należały do Babilończyków. Przykładowymi tego typu liczbami są:

  • 3, 4, 5
  • 6, 8, 10
  • 5, 12, 13
  • 60, 80, 100