FANDOM


Skatol (zw. 3-metyloindol) - związek chemiczny, który jest odpowiedzialny za zapach podczas rozkładania się zwłok. Skatol jest głównym składnikiem kału u ssaków oraz można tą substancję znaleźć w smole węglowej. Skatol jest w środowisku naturalnym trującą substancją. Ten związek chemiczny stosuje się w przemyśle perfumowym oraz dodaje jako składnik papierosa.