FANDOM


Siły równoważące się - siły działające na to samo ciało, których siła wypadkowa wynosi zero.

Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki jeśli siły działające na ciało się równoważą, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Dwie siły przyłożone do tego samego punktu się równoważą, jeśli mają te same wartości i kierunek, ale przeciwne zwroty.