FANDOM


Ostrosłup - wielościan, którego jedna ściana (podstawa) jest dowolnym wielokątem, a pozostałe są trójkątami mającymi jeden wspólny wierzchołek.

Trójkąty tworzące ściany są nazywane ścianami bocznymi, a ich wspólny wierzchołek - wierzchołkiem ostrosłupa. Boki podstawy nazywamy krawędziami podstawy, a pozostałe krawędzie - krawędziami bocznymi.

Wysokością ostrosłupa nazywamy odcinek łączący wierzchołek ostrosłupa z jego rzutem prostokątnym na płaszczyźnie podstawy.