FANDOM


Struktura chemiczna DNA

Struktura chemiczna DNA

DNA (pełna nazwa kwas deoksyrybonukleinowy) - wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. Występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.

DNA jest zbudowane z dwóch owiniętych wokół siebie łańcuchów, tworzących helisy.

Składnikami nuleotydy DNA są:

  • Jedna z czterech zasad azotowych: (A - adenina, G-guanina, C-cytozyna, T-tymina).
  • Deoksyryboza - cukier pięciowęglowy.
  • Reszta kwasu fosforowego (PO4)

CiekawostkiEdytuj

  • Ludzkie DNA pokrywa się w 50% z DNA banana.
  • 1 gram DNA zawiera tyle informacji co trylion płyt CD