FANDOM


Problem kwadratury koła

Problem kwadratury koła

Kwadratura koła - problem matematyczny polegający na skonstruowaniu kwadratu o tym samym polu co koło przy użyciu cyrkla i linijki bez podziałki. Zagadka ta obok trysekcji kąta i duplikacji sześcianu należy do trzech wielkich problemów starożytnej matematyki greckiej.

W języku potocznym kwadratura koła znaczy coś niewykonalnego.

DowódEdytuj

Konstrukcja taka jest niewykonalna, co wynika z twierdzenia udowodnionego w roku 1837 przez Pierre Wantzela oraz faktu udowodnionego w 1882 roku przez Lindemanna, iż π jest liczbą przestępną.

Bezpośrednio kwadratura koła łączy się z rektyfikacją okręgu, gdzie obie konstrukcję będą wykonywalne, przy czym wystarczy znaleźć odpowiedź na jeden z tych problemów.

Zobacz też Edytuj