FANDOM


Genom - całość informacji genetycznej każdej formy życia, który zapewnia jej powstanie oraz funkcjonowanie. Genom człowieka stanowią ściśle zwinięte cząsteczki DNA, która z białkami zorganizowane są w struktury, nazywane chromosomami. Przed podziałem komórki, z powodu replikacji, są genomy podwajane i porządkowane w postaci chromosomów.

Genom u organizmów posiadających jądro komórkowe dzieli się na:

  • Genom jądrowy - składający się z liniowych cząsteczek DNA, występujących w formie kompleksów z białkami w postaci chromosomów. Zawarty jest w jądrze komórki eukariotycznej (jego wielkość może wynosić od 10 mln do 100 mld par zasad).
  • Genom mitochondrialny - jest on złożony z kolistych cząsteczek DNA
  • Genom plastydowy - występuje tylko u roślin i w niektórych protistach, zawarte są w chloroplaście.

Większość genomu jądrowego komórki eukariotycznej stanowią sekwencję niekodujące. Tylko 3-5% procent genomu człowieka stanowią geny. Występują one raz częściej, raz rzadziej, a niekiedy ich brakuje. Ludzki genom ma około 32 tys. genów.