FANDOM


Elektryczność - to zdolność określonych cząstek subatomowych (np. protonów i elektronów) do wiązania się z polem elektromagnetycznym i istnieniem między nimi sił przyciągających i odpychających. Prąd elektryczny pozyskuje się dzięki źródłom energii takim jak węgiel, ropa, wiatr czy słońce. Obecnie coraz większą produkcję prądu pozyskuje się dzięki turbinom wiatrowym, bateriach słonecznych oraz hydroelektrowniach. W Polsce obecnie wykorzystuje się 98% węgiel a proces zmian na nowsze i lepsze źródła energii jest wyśmiewany przez wszystkich. Zjawisko elektryczności istnieje także w organizmach ludzi. To właśnie prąd steruje układem nerwowym. Dzięki wynalezieniu prądu, ludzkie życie się zmieniło. Wiele wynalazków obecnie działa na prąd i ułatwia ludzkie życie pod każdym względem. Materiały przewodzące prąd są nazywane przewodnikami, a te nieprzewodzące izolatorem.

Poruszanie elektronówEdytuj

Elektrony nie poruszają się same z siebie. Potrzebują napięcia elektrycznego, które napędza je. Napięcie to niewidzialna siła polegająca na wzajemnym przyciąganiu się ładunków o przeciwnych znakach (dodatnim + i ujemnych -) i odpychaniu się ładunków o tych samych znakach (ujemnym - i ujemnym - oraz dodatnim + i dodatnim +). Ruch elektronów odbywa się między dwoma biegunami: od ujemnego - do dodatniego +.

DatyEdytuj

  • ok. 600 r. p.n.e. - Tales z Miletu odkrywa jako pierwszy i opisuje zjawisko elektryczności.
  • XVI w. - William Gilbert wykonuje pierwsze eksperymenty nad elektrycznością.
  • XIX w. - pierwsze wytworzenie prądu
  • lata 50. XX w. - w Polsce po wojnie rozpoczęto na szeroką skalę elektryfikację.

Magazynowanie prąduEdytuj

Magazynowanie prądu nie jest możliwe w dużej ilości. Z tego powodu elektrownie pracują przez całą dobę. Magazynowanie prądu na małe ilości jest możliwe dzięki wynalezieniu baterii.

Porażenie prądemEdytuj

Niekiedy może się zdarzyć porażenie prądem. Często jest ono śmiertelne, jednakże przy szybkiej pomocy oraz łagodniejszym porażeniu delikwent przeżywa. Najwięcej porażeń następuje przez złą instalację elektryczną w domu lub przez ludzki debilizm (głównie przez wspinanie się na transformator lub puszczania latawca w czasie burzy lub pobliżu przewodów elektrycznych). Osoba porażona odczuwa silny ból, jej skóra jest poparzona, ma zaburzenia oddychania i może stracić przytomność. W przypadku porażenia należy niezwłocznie pomóc oraz zadzwonić na numer 999 lub 112.

CiekawostkiEdytuj

  • Na świecie istnieje węgorz elektryczny, który broni się poprzez porażenie prądem. Napięcie w rybie jest większe niż w gniazdkach domowych.